1

ثبت شرکت

News Discuss 
لازم به ذکر است که بعد از تغییرات، شرکت هایی که برای فعالیت مجوز نیاز داشته‌اند باید قبل از ثبت تغییرات در اداره ثبت، حتما برای تغییر مجوز خود به مراجع صادر کننده مجوز مراجعه و آن را تغییر دهند. برای ثبت تغییرات باید مدارک زیر به اداره ثبت شرکت‌ها https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/992242-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story