1

الگوی خیاطی

News Discuss 
توجه داشته باشید که استفاده از الگو های آماده یک راه کوتاه برای دوخت انواع لباس است اما مسئله ای که در اینجا حائز اهمیت خواهد بود این است که الگوهای آماده باید به صورت کاملا استاندارد و مطابق با اندام ایرانی طراحی شود. گاهی دیده می شود که برخی https://shoreshirin.niloblog.com/p/20/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-pdf

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story