1

مفتول گالوانیزه و یک آچار ساده برای سیم گالوانیزه

News Discuss 
چون این سیم برای رابیتس بندی بکار می رود به سیم رابیتس بندی شهرت دارند. مفتول گالوانیزه برای تولید انواع توری، توری حصاری، توری مرغی، توری گابیون و سیم خاردار به کار گرفته می شود تا مانع از خوردگی و افزایش طول عمر آن شود. هدف از این مطالعه تعیین https://jaredivya74174.tkzblog.com/15541205/مفتول-گالوانیزه-و-راهنمای-نهایی-سیم-گالوانیزه

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story