1

پرسونال برندینگ چیست ؟

News Discuss 
برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از عبارت موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را سرپوش جانب مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که سرپوش این زمینه مخدوم تماشا نباشد. بنابراین شاید مطرح کردن این مباحثه از حاشيه کسی شبيه من، که خود یک برند شخصی محسوب http://clayton85sm3.dbblog.net/17335735/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story