1

آزمون ضربه عشق

News Discuss 
عشق یکی از هیجان های ارزشمند در زندگی ماست که البته روی تلخی نیز دارد و آن جدایی است. نشانگان ضربه عشق اولین بار توسط روانپزشکی به نام دکتر ریچارد راس معرفی شد. او نشانگان ضربه عشق را به عنوان مجموعه علایمی که پس از فروپاشی یک رابطه عاشقانه در https://padidesalamat.ir/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d8%b4%d9%82/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story